Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żninie

Tomasz Źródelny

Kancelaria Komornicza nr II w Żninie
ul. 700-lecia 35/8, 88-400 Żnin

Komornik Sądowy Tomasz Źródelny jest uprawniony stosownie do treści art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na terenie Apelacji Gdańskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Nowoczesne systemy cyfrowe naszej Kancelarii Komorniczej w Żninie:

OGNIVO

System przekazujący informacje o wszystkich rachunkach bankowych dłużnika, umożliwia ich sprawne zajęcia.

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw z e-Sądu w tym pobieranie tytułów wykonawczych.